Den Haag, 8 april 2005

Beste •||\/\/\/\/\/||•
Beste •||||||||||||||• - vrienden,
Beste •||/\/\/\/\/\||•


We hebben wel weer e.e.a. te vertellen,

Nieuwe site ‘over’

Lang aangekondigd, maar eindelijk is het dan zover: De Harmonicahoek heeft een nieuw jasje!

Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en klaar is de omzetting nog lang niet: het gaat om een paar honderd pagina’s die moeten worden omgezet.
Maar voorlopig kan de 'oude site' nog gewoon worden bekeken via een url op de homepage. De omzetting vindt zo plaats dat beide systemen naast elkaar kunnen blijven bestaan.

Alhoewel - met name voor de gebruikers van Internet Explorer - de nieuwe site qua opbouw veel op de oude lijkt, is de ‘achterkant’ geheel anders. Zo bestaan de site uit slechts één frame, i.p.v. drie, zoals eerst, alhoewel je dat waarschijnlijk niet zou denken. Ook wordt de hele layout door stylesheets bepaald, i.p.v. frames en tabellen - gezien het aantal verschillen in interpretatie door de diverse browsers geen sinecure.

Nieuwe technieken

Hopelijk vind je de nieuwe site minstens zo mooi als de oude (raad eens welke harmonica daarvoor is opgeofferd?). Er zijn opties in gebruikt, die bij FireFox prima werken (die browser kan ik jullie sterk aanbevelen), maar waar Internet Explorer nog niet aan toe is. Door veel hulp uit diverse nieuwsgroepen heb deze nieuwe technieken via hulpmiddelen toch kunnen realiseren (het gaat met name om transparante schaduwen, die voor een fraai 3D-effect kunnen zorgen).

Doel van deze grote verbouwing is vooral het lichter maken van het onderhoud en de actualisatie. We zijn ons terdege de kwetsbaarheid van een eenmansbedrijf bewust en streven er naar om het ook voor een totale leek mogelijk te maken om de site te onderhouden, mocht dit ooit eens nodig zijn. Internet Explorer, het wachtwoord en Note- of Wordpad; meer is niet nodig om de site tekstueel aan te passen.

Ook bij volksmuziek.nl waren wij daarin al ver gevorderd. Zo ver dat - tot onze verbazing - de nieuwe kracht die deze site nu onderhoudt, ons nog geen enkele keer heeft hoeven raadplegen!

Subsites

Ook wordt het nu veel makkelijker om subsites te maken met een eigen menu- en eventueel een eigen opmaak. De subsite van Frans Tromp is al overgezet naar de nieuwe layout (met een link naar een in memoriam van de bekende Schylger harmonicaspeler Piet de Jong, met daarop de zeer leergierige en jonge Frans Fromp) en Trek er es Uut ligt voor de komende dagen op de plank met genoeg materiaal voor een fraaie subsite.

Begrafenissen

Dank voor de reacties op ons vorige persoonlijke schrijven. Begrafenissen en muziek (en de sfeer in het bijzonder) bleken bij meer mensen een rol te spelen. Het resulteerde uiteindelijk in een bijdrage uit Friesland: It Aldershûs, Opgetekend door Siebe Sikma uit Hindeloopen en bewerkt voor pc door Roel Zuiderbaan (Sneeker notatie) en Andrys Stienstra (notenschrift). Laatstgenoemde schrijft hierover het volgende: “It Aldershûs lijkt echt een geestelijk lied, vooral als je het een beetje gedragen speelt (tempo 90). Zo wordt het in Friesland over het algemeen ook gezongen. De tekst (bij pdf-bestand) gaat over het ouderlijk huis en Friesland waarnaar wordt verlangd. Het laatste couplet gaat over het verlangen om later in Friesland te sterven en daar begraven te willen worden. Het is dan ook geen wonder dat It Aldershûs in Friesland in de top-5 bij begrafenissen en crematies staat.”
Het muziekstuk is te beluisteren (midi) en op noten te vinden op de pagina ingezonden bladmuziek.

Jubileum

Maar nu even iets luchtigers: op de site van de SIDN is te zien, dat De Harmonicahoek daar op 14 april 2000 is aangemeld. Dat betekent dus dat De Harmonicahoek (onder de naam Harmonicahoek.nl, want de site bestond eigenlijk al eerder) dus alweer 5 jaar bestaat!

Gezien het succes zeker een reden om het te vieren. We hebben het op dit moment echter druk - heel druk (en niet met de Harmonicahoek alleen) en financiële situatie laat het ook (nog) niet toe om groot uit te pakken .

Toch willen wij dit heugelijke feit als het even kan niet in stilte voorbij laten gaan. Tijdens het Paasreces is ons oog inmiddels gevallen op een fraaie locatie in het Oosten des Lands. Op het terrein bevond zich een café in oude stijl met een kast bij de tap met een heuse lepelbasser (waar we helaas niet aan mochten komen - zie bijgaand plaatje).

De sfeer van het terrein nodigde beslist uit tot het organiseren van een Harmonicadag, te vergelijken met het jaarlijkse evenement in Enkhuizen.

April is nog te vroeg om daar rond te gaan darren (qua weer) maar - gezien de vroeg invallende Trek er es Uut, is eind mei, begin juni een mooi moment. We kunnen nog niets beloven, (we weten ook niet of het instemming krijgt van de exploitanten en of het niet bots met andere evenementen, die daar regelmatig worden gehouden) maar we houden jullie op de hoogte.

And this just in: harmonikavoorjaarscursussen Tradft (Frans Tromp)

Dit voorjaar geeft de bekende Nederlandse trekharmonikaspeler Frans Tromp enkele curssusen in Amsterdam. Informatie is te verkrijgen op www.harmonicahoek.nl en uiteraard op Frans’s zijn eingen (sub-)site: tradft.harmonicahoek.nl.


Met vriendelijke groeten,

Eduard Bekker
Vakkenvuller bij www.harmonicahoek.nl