• Exit De Glind • IM Ardy Proot • Open Kerstpodium • Opdrachten gezocht
Het zo vertrouwde conferentiecentrum. Zullen we er ooit nog de voordeur horen slaan?

Beperkingen deden centrum de das om

Geen SVN-evenementen
meer in De Glind

Tot in de kleinste uithoeken werd er in De Glind na de workshops gejammed, zoals hier in 2001.

Ja, lieve lezer/ lezeres,
Nog eenmaal De Glind in de glitters. Maar er is allesbehalve een reden voor vreugde. Voor veel trekharmonicaspelers was dit conferentiecentrum decennia lang de vertrouwde plek waar de Stichting Volksmuziek Nederland haar evenementen scoorde.
Maar dit jaar stagneerden de inkomsten, want bijenkomsten waren door de beruchte pandemie nauwelijks mogelijk.
Tot mijn grote spijt moesten we Doorslaande Tongen, dat eigenlijk eind november zou plaatsvinden, ook annuleren.
Voor het conferentiecentrum was er geen houden meer aan. Omdat mogelijk tot augustus 2021 of zelfs later de normale bijeenkomsten geen reële optie meer zijn, zat er niets anders op dan per ingang van 2021 de tent definitief te sluiten.
Mocht er geen wonder plaatsvinden dan

> blijft slechts enkel de herinnering.

Er wordt al uitgekeken naar een alternatieve locatie. Maar ja. Wie zegt dat straks na een half jaar voortzetting van deze beperkingen die bedrijven het wél hebben overleefd?
Laten we toch maar hopen dat het virus misschien gewoon uitdooft, net zoals de spaanse griep honderd jaar terug. of dat de vaccinatie werkelijk doeltreffend plaatsvindt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Ardy Proot, creatief en bescheiden


Er is meer droevig nieuws. Deze november overleed Ardy Proot. Een zorgzame en lieve organisatrice van menig kleinschalig harmonica-evenement. Ondanks haar bescheidenheid heeft ze veel mensen enthousiast gemaakt voor de trekzak.
Zelfs deze foto in een regionaal dagblad haalde mensen over tot het bespelen van ons geliefde instrument. Ook de fotograaf was gecharmeerd van haar passie en was geschokt van het veel te vroeg overlijden van deze bevlogen vrouw.


> Ook De Harmonicahoek staat stil bij haar overlijden.
> Gerard Gerritsen kende haar goed en heeft haar heel mooi beschreven.

Kersteditie gepland

‘Mozaïeksessie’ geslaagd


Zo begin november ging het toch kriebelen. In die tijd studeer ik altijd een nummer in om op het Open Podium van Doorslaande Tongen te kunnen presenteren.


Bij wijze van grap meldde ik dat ik weer druk daarmee bezig was. Toen dacht ik ‘wacht eens, met de huidige middelen...’.

> En zo kwam der dus toch een Open Podium

Het werd toch een wat gewaagd experiment, want ik heb zelf nooit een online-sessie georganiseerd.
Het werd een succes! Uiteraard waren er nog wat strubbelingen wat betreft het geluid, maar negen deelnemers lieten een nummer horen en een even groot aantal toehoorders/kijkers was ook van de partij.

Hiertoe heb ik het systeem van JitSi gebruikt. Groot voordeel is dat deelnemers alleen maar hoeven te zorgen dat hun microfoon en camera goed werkt. Dan is het alleen maar een kwestie van een url aanklikken en klaar is kees.
Het geluid was niet altijd ideaal en de beeldregistratie van het systeem zelf beperkte zich slecht tot het mozaïekbeeld. Mochten er mensen zijn, die ook ervaring hebben met andere systemen die net zo eenvoudige werken, maar beter geluid geven, dan houd ik mij beslist aanbevolen.


Kersteditie
Het was zo leuk om weer bijna 20 bekenden te ontmoeten na zo’n lange tijd, dat ik meteen een kersteditie heb gepland: op zaterdagavond 19 december om 19:00 uur, zodat eventueel nog bladmuziek kan worden uitgewisseld (of besteld of aangevraagd indien uit bundels) voor de kerstdagen.
Mocht deze dag voor iedereen die wil meedoen slecht uitkomen, dan kunnen we eventueel nog een andere datum vaststellen.

Wil je meedoen?

> Laat het weten!

De bedoeling is dat het een - bij voorkeur sfeervol - kerstnummer moet zijn.  Laat weten wat je wil spelen. Dit om doublures te voorkomen.
Of wil je alleen publiek zijn?


> Dat is ook prima!

‘Een opdraggie?’


Doorgaans plaats ik hier altijd een oproep om te doneren.

> Als je dat wilt? Heel graag. Dat kan hier!

Regelmatig kan ik me verheugen over een sponsorbijdrage. Het geeft me het gevoel dat mijn werk wordt gewaardeerd. Het bijhouden van nieuws en het stimuleren van onderling contact in deze tijden van corona is nu extra belangrijk.
Ik doe mijn best om daar een levendige bijdrage aan te leveren.


Inmiddels ben ik in rentestand. Edoch mijn heel bescheiden pensioentje en AOW zijn niet voldoende om in mijn maandelijks onderhoud te voorzien. Gelukkig heb ik nog een paar webklanten die ik nog lang hoop te kunnen houden.
Ik werk met een eigen cms, wat veel voordelen heeft ten opzicht van bijvoorbeeld Wordpress, omdat ik niet afhankelijk van derden ben voor extra scripts, maar die zelf goedkoper en sneller kan maken, zoals bij bijvoorbeeld het inschrijfsysteem voor Trek er es Uut of een tool om snel artikelen en nieuwsitems te kunnen plaatsen.


Maar er is ruimte voor meer. Dus mocht je iemand weten die graag een website wil en veel noten daartoe op haar/zijn zang heeft, stuur haar of hem rustig naar me door.
Adverteerders zijn goud, sponsorbijdragen zijn zilver, maar opdrachten zijn het staal dat mijn bestaan de meeste zekerheid en voldoening geeft!

Ik hoop jullie allemaal
snel weer in levende 
lijve te ontmoeten.
Met trekzak!

Gaan we weer lekker lol maken!

Copyright © 2020 De Harmonicahoek, Alle rechten gereserveerd.


Email Marketing Powered by Mailchimp